Hizmet tanımı kapsamında yer alan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.


-Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, Genel Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı belirtilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.


İhale Öncesi Yapılacak İşlemler
-İHTİYAÇ KONUSU HİZMETİN BELİRLENMESİ
– YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI
– UYGULANACAK İHALE USULÜNÜN TESPİT EDİLMESİ
– İHALE DOKÜMANININ HAZIRLANMASI